Mustamäe Laste Loomingu Maja

2021
Mustamäe Laste Loomingu Maja tööprojekt

Mustamäe Laste Loomingu Maja väliruumi lahenduses oleme inspiratsiooni saanud linnas elutsevatest lindudest, ühe olulise aspektina on projekteerimistingimustes välja toodud ka piiritajad ning nende pesad fassaadil. MLLM õueala on üks linnuoaas keset Mustamäed, mis pakub linnalindudele peidu-, söögi- ja pesitsuspaika. Lapsed saavad olla kaasatud pesakastide meisterdamisel, lindude toitmises ja neid jälgides linde paremini tundma õppida. Mängualade kujunduse ja seadmete valiku aluseks on lindudega seonduv, see kajastub abstraktselt ja lihtsustatult nii elementide vormides kui tonaalsuses.

Hoovi kujundamisel lähtume mängulisest, kaasahaaravast ja harivast õueruumist, mis pakuks lastele tegevusvabadust ja ise väljamõtlemise võimalusi. Hooviala looduslikke väärtusi aitab lastele lähemale tuua mänguline rada, mis jagab õueala rohkem korrastatud tegevuspaigaks sees pool ja metsikumaks linnaniiduks krundi servades. Haljastuseks kasutatakse iluviljapuid, viljapuid ja söödavate viljadega põõsaid. Koduaialikkust lisab marjapõõsastega hooviosa. Lisaks istutatakse piirdeaia äärde ronitaimi. 

Autorid: Grete Veskiväli, Eve Komp, Liina-Liis Pihu
Õueala graafika: Unt ja Tammik