MISSIOON
Stuudio Punktiir on meie jaoks loomingulise eneseväljenduse vorm läbi arhitektuuri ja maastikuarhitektuuri sümbioosi.
Sellega teeme meie ühise elukeskkonna
paremaks. 

VISIOON
Me loome teedrajavaid maastiku- ja arhitektuurilahendusi, et ehitada elukeskkonda võimalikult väikse ökoloogilise jalajäljega. Oleme orienteerunud looduspõhistele maastikulahendustele ning materjalide ja ruumide taaskasutamisele. Oleme erilahendusi pakkuv paindlik koostööpartner.


VÄÄRTUSED
- Läheneme igale projektile kontekstitundlikult ja paindlikult. Proovime leida parima lahenduse tellija, lõppkasutaja ja keskkonna vaates.
- Oleme asjatundlikud ja erinevate kogemustega ruumiloojad ning kaasame tihedalt teiste erialade eksperte.
- Oleme empaatilised keskkonna ja kogukondade suhtes. Püüdleme CO2-neutraalse keskkonna loomise poole ning tähtsustame kogukonna kaasamist disainiprotsessi.
- Oleme vastutustundlikud ja heade suhtlemisoskustega partnerid tellijatele ja teistele projekti osapooltele.
- Meie tööd iseloomustab täpsus, põhjalikkus ja tähtaegadest kinnihoidmine.