Rae vallamaja arhitektuurivõistlus

2023  
Rae vallamaja arhitektuurivõistlus
''PESAPUU''

Rae vallamaja arhitektuur on inspireeritud loodusest - kõrval asuvast Lehmja tammikust ning linnupesa motiivist. Projektis toome looduse nii otse kui ülekantud tähenduses keskväljakule ja uue vallamaja ümbrusesse. Hoone arhitektuuris paistab silma puidust kaaristu, millele toetuvad ülemiste korruste linnupesa meenutavad tiheda fassaadiribistusega hoonemahud. Kaaristu on inspireeritud vanadest tammepuudest ning loob hoone perimeetrisse ja fuajeesse avara ning väärika ruumi. Hoone keskseks ideeks on selle suhestumine väliruumiga ning sise-ja väliruumi piiride kaotamine. 

Uue vallamaja ümbruses säilitatakse sarnast kujunduskeelt nagu peaväljakule on varasemalt loodud. Uus taimmaterjal lähtub põuakindlusest - aladel kasutatakse ilukõrrelisi, vastupidavaid püsikuid ja teisi pinnakatjatest puhmikuid, mis ei karda kuiva. See vähendab ka alade hooldusvajadust. Varju ja mitmekesisuse tekitamiseks istutatakse ka mõned leht- ja okaspuud.

Autorid: Liina-Liis Pihu, Eve Komp, Eva-Liisa Lepik, Jekaterina Zakilova, Grete Veskiväli