Viimsi Vabaõhumuuseum

2021
Viimsi Vabaõhumuuseumi arhitektuurivõistlus

Pääslahoone arhitektuur on inspireeritud Eesti rannaküladest, kus saavad kokku maa ja meri. Pääslahoone koosneb kahest kaldkatusega mahust, millest üks on avatud maa, teine mere poole. Peasissepääs asub maapoolses mahus, randa pääseb aga merepoolsest mahust. Kahe hoonemahu vahele moodustub värav, millest tuleb külastajal läbi astuda. Väravat läbides on tajutav ka maapinna laskumine, kuna merepoolse mahu põrand on maapoolsest madalamal. Rannaalalt lahkudes tuleb külastajal läbida hoonemahud ja värav vastupidises suunas. Nii võtab hoone arhitektuur arvesse maastikku ja inimese liikumist. Turu paigutasime kahele poole kunagist maanteed ja tekitasime nii turutänava. Turuhoonete arhitektuur on inspireeritud vanadest võrgukuuridest. 

Autorid: Eve Komp, Liina-Liis Pihu, Merilin Jusilo, Jaan Tiidemann , Jarmo Vaik ja Aadam Kaarma