Mõisanurme plaaneringuvõistluse maastikuarhitektuur

2023  
Mõisanurme planeeringuvõistlus
''Sini-rohe saarestik''
I koht

Raadi lennuväli on unikaalne ning võimas maastikuelement, mis loob piirkonnale eriomase ning meeldejääva alusstruktuuri. Lennuväli on tohutute võimalustega linnaruumiline lineaarplats, mis vajab tugevat lõpetust avatud välja tasakaalustama. Ärikeskus, turg ja kohalikku elu koondav plats on kujundatud maamärgina lennuvälja tippu, kus ta markeerib piirkonna selgroo algust ning tähistab keskuse ala südant. Planeeritavale alale on kujundatud tüüpsete kvartalitega linnastruktuur, mida täiendavad pargiserva paigutatud punktmajad ning lennuvälja teljele joondatud keskus. Üksteise suhtes juhuslike nurkade all paiknevad kvartalid ja punktmajad loovad saarestikuna toimiva linnakompositsiooni.  Hoonetüübid on paigutatud alale selliselt, et tekiks võimalikult mitmekeskine linnaruum. Läbimõeldud hoonetüüpide paigutus loob inim-mõõtmelise ja kõrguslikult varieeruva linnaruumi. Lisaks varieeruvad alal väliruumi tüübid: esindatud on privaatsed vaheruumid, poolprivaatsed aiad, poolavalikud kvartalite vahetänavad ning avalikud tänava ja pargiruumid, mis kõik loovad eelduse planeeritava ala elavaks toimiseks.  Keskuse alale planeeritakse läbiv roheline pargivöönd, mis seob kokku Ermi välialad, Raadi mõisapargi, Majoraadi pargi ning uue keskuseala. Haljasvöönd on venitatud kvartali südamesse ning tänavad on koondatud selle ümber selliselt, et pargivööndit liiklus ei läbi. Pargist tekib terviklik rohevõrgustik, mis traageldab kokku piirkonna ning loob väärtusliku elukeskkonna.

Loome ökoloogiliselt tervikliku keskonna, kus on elu- ja tegevusterikkust, elanik tunneb end kogukonna osana ning mille rajamine ja hooldmaine on võimalikult väikese jalajäljega.  Alal põimuvad metsikumad ja korrastatumad alad. Ala läbib pargivöönd oma erinevate kooslustega ja põimub kokku tänavahaljastusega, mille ülesanne on vähendada kõvakattega aladel kuumasaari, anda tänavatele ja hoonetevahelisele ruumile pehmust ja samas piiritlust. Hoonekvartalite vahele tekivad privaatsemad hoovialad lopsaka taimestuse ja sademveelahendustega.  Linnaliste piirkondade suurenevale sademevee hulgale tuleb ennetavalt lahendusi leida ja läheneda ökosüsteemiteenustele põhinedes - sademevett vaadelda kui keskkonna ja inimeste heaolu suurendamise, bioloogilise mitmekesisuse säilitamise ning pinna ja -põhjavee hea seisundi toetamise ressurssi. Sellest on saanud võistlustöö üks juhtideedest.

Maastik: Liina-Liis Pihu, Grete Veskiväli
Arhitektuur: Alvin Järving, Mari Rass, Ott Alver, Patrick Barbo, Lukas Laubre, Luisa Männilaan