Hiiu kool

2023
Nõmme Gümnaasiumi põhikool/Hiiu kool, Raudtee tn 55 juurdeehituse projekteerimine
'KAKS MAJA'

Võistlustöö asukoht on Nõmmel miljööväärtuslikus alas, kus lähiümbruses on linnaosale iseloomulikud kahekorruselised eramajad ja männimetsaga hoovid. Võistlusala kinnistu on kompaktne, sellel paiknevad säilitatav koolihoone ja kõrghaljastus seavad juurdeehitatavale hoonemahule selged piirangud. Lahenduse üheks eesmärgiks on panna juurdeehitatav maht mõjuma visuaalselt väiksemana ning mitte domineerida ajaloolise hoone üle. Hoone arhitektuurne ambitsioon on suhestuda ümbritseva männimetsa ja loodusmaastikuga, tõsta esile ajaloolist koolimaja ning luua sellele kaasaegne, looduslik ja mänguline ümbritsev keskkond.

Koolihoovi kujundamisel on arvestatud “Liikuma Kutsuva Kooli” ning “Muutuva kooliruumi” õpikäsitluse printsiipidega. Selleks, et koolihoovi potentsiaali maksimaalselt ära kasutada ning väiksele alale palju tegevusi paigutada, on hoov hoolikalt läbi mõeldud: mitmed alad on ristkasutatavad ning aktiivses kasutuses on kogu kooli perimeeter. Eesmärgiks on luua põnev, tegevust pakkuv, loodusliku ilmega ning täiendatud haljastusega keskkond kooli õuealale. Hooviala peaks olema kasutatav nii vahetunnis kui õppekeskkonnana ning sobima erinevatele vanusegruppidele. kõrghaljastust
säilitatud maksimaalselt. Uued istutusalad eristuvad oma sõõrja kujuga. Enamusele uutele lisatavatele haljasaladele on ette nähtud põõsaste ja püsikutega kompositsioonid, et vähendada niitmisvajadust. Neid saab kohandada ka vihmapeenardeks, kuhu suunata sademevesi katuselt.

Autorid: Liina-Liis Pihu, Grete Veskiväli
Innopolis Insenerid: Ljudmilla Georgijeva, Mae Köömnemägi