Kiili Gümnaasiumi koolihoov

2022
Kiili Gümnaasiumi eskiisprojekt

Käesolev eskiisprojekt pakub välja ruumilise ja funktsionaalse lahenduse Kiili Gümnaasiumi koolihoovi uuendamiseks. Eesmärgiks on luua põnev, tegevust pakkuv ja täiendatud haljastusega keskkond kooli õuealale. Hooviala peaks olema kasutatav nii vabal ajal kui ka vahetunnis. Maastikuarhitektuurne idee näeb ette õuealale uue tervikliku ilme loomise (säilitades palju olemasolevat), mis tekitaks kooliõpilastele ja õpetajatele avatud ning mitmeti kasutatava ajaveetmise paiga. Soovime, et hoovist saaks ka kogukonna kohtumispaik.

Koolihoovi ala hakkavad piltlikult kujundama ruudu ja ristküliku motiivid ning kiili putuka värvigamma. Ruudustiku põhimõtet järgides tekib hoovialale korrastatud ja kergesti hoomatav väliruum. Ruudustik sobitub kergesti hoone kontuuridega ja võimaldab tekitada erinevaid sopistusi. Ulatuslikule säilitatavale sillutispinnale loob hubasust ja looduslähedast keskkonda puidu kasutamine. Õuealale loob tonaalsust kiili putuka sinakas-kollakas-roheline värvigamma, mida on võimalik ära kasutada nt kummikatendite värvitoonides ja inventari värvivalikul. Kooli õuealale loob omapära hoovialal olev kell ja maapind, mida saab kujundada kiili kujunditega.

Autorid: Grete Veskiväli, Liina-Liis Pihu, Rait Tamm
Töötoad
Maastikuarhitektuursele lahendusele lisasisendi saamiseks viidi õpilaste ja õpetajatega läbi kaasavad töötoad, mille käigus saadi juurde uusi mõtteid ja sisendeid lõpliku eskiisprojekti koostamiseks.

Olemasolev olukord
Õuesõpe on Kiili Gümnaasiumis olulisel kohal ning sellele pööratakse järjest enam tähelepanu. Praegune koolihoov pakub võimalusi sportimiseks, istumiseks, ringijooksmiseks ning väikesel määral ka turnimiseks. Hoovis on ka pallimänguvõimalused, kuid need vajavad uuendamist. Koolihoovis olevad väikevormid on üldiselt heas seiskorras ja eriilmelised. Kooli ees ja taga on murualad kõrghaljastusega. Kooli ümbruse haljastus võiks olla liigirikkam.  Kooli esine mõjub suurte sillutatud ja asfalteeritud pindadega üsna lagedalt ning korrastamata. Gümnaasiumi ees olev asfalteeritud parkla on alakasutatud ning hetkel tühja platsina on kasutuses vaid suuremate sündmuste ajal. Uue lahendusega luuakse tervikliku ilmega funktsionaalne mängu- õppe- ja puhkeala.
.