Mustamäe Huvikooli õueala

2023
Mustamäe Huvikooli õueala

Väliruumi lahenduses oleme inspiratsiooni saanud linnas elutsevatest lindudest, ka ühe olulise aspektina on projekteerimistingimustes välja toodud piiritajad ning nende pesad fassaadil. Huvikooli õueala on üks linnuoaas keset Mustamäed, mis pakub linnalindudele peidu-, söögi- ja pesitsuspaika. Lapsed saavad olla kaasatud pesakastide meisterdamisel, lindude toitmises ja neid jälgides linde paremini tundma õppida. Mängualade kujunduse ja seadmete valiku aluseks on lindudega seonduv, see kajastub abstraktselt ja lihtsustatult nii elementide vormides kui tonaalsuses.

Hoovi kujundamisel lähtusime mängulisest, kaasahaaravast ja harivast õueruumist, mis pakuks lastele tegevusvabadust ja ise väljamõtlemise võimalusi. Hooviala looduslikke väärtusi aitab lastele lähemale tuua mänguline rada, mis jagab õueala rohkem korrastatud tegevuspaigaks sees pool ja metsikumaks linnaniiduks krundi servades.


Autorid
Hoone arhitektuur: KUU arhitektid
Maastikuarhitektuur: Grete Veskiväli, Eve Komp, Liina-Liis Pihu
Õueala graafika: UNT/TAMMIK stuudio

Fotod: Martin Siplane