Rakvere Eragümnaasiumi koolihoov

2022
Rakvere Eragümnaasiumi eskiisprojekt

Maastikuarhitektuurne idee näeb ette õuealale uue tervikliku ilme loomise, mis tekitaks kooliõpilastele ja õpetajatele avatud ning mitmeti kasutatava ajaveetmise paiga. Eesmärgiks on luua põnev, tegevust pakkuv, loodusliku ilmega ning täiendatud haljastusega keskkond kooli õuealale. Hooviala peaks olema kasutatav vahetunnis ja funktsioneerima ka õppekeskkonnana ning sobima erinevatele vanusegruppidele algklassidest keskkooli õpilasteni.

Koolihoovi hakkavad kujundama olemasoleva staadioni ümber loodavad looklevad rajad, mis tervikuna koos staadioniga meenutavad aastaringe puul ja seeläbi kasvu ajas. Orgaaniliselt looklevad rajad sümboliseerivad kulgemist koos keerdkäikude, sõlmpunktide ja vahepeatustega. Rajad ühendavad erinevaid tegevuspaiku ning seovad kogu hoovi tervikuks.


Autorid: Grete Veskiväli, Eve Komp, Liina-Liis Pihu, Merilin Jusilo
Töötoad
Alale sobiliku maastikuarhitektuuri loomiseks, viidi õpilaste ja õpetajatega läbi kaasavad töötoad, mille käigus saadi juurde uusi mõtteid ja sisendeid lõpliku projekti koostamiseks.

Olemasolev olukord
Rakvere eragümnaasium paikneb eestiaegses väärika arhitektuuriga koolihoones, algklasside hoone on loodusest inspireeritud orgaanilise arhitektuuriga ringjas hoone sisehoovis. Praegune koolihoov pakub võimalusi sportimiseks, istumiseks, ringijooksmiseks ning väikesel määral ka turnimiseks. Hoovis on ka pallimängu võimalused (nt korvpall ja jalgpall, kokkupandav lauatennise laud), kuid need vajaksid uuendamist. Tähtsal kohal on staadion, kuid see pakub tegevusi pigem kehalise kasvatuse tundideks. Hoovi sisustuselemendid on erineval ajal soetatud, eriilmelised ning paljud neist on amortiseerunud. Uue lahendusega luuakse tervikliku ilmega funktsionaalne mängu- õppe- ja puhke ala nii kooliperele kui kogukonnale kasutamiseks.