Tõrvandi multifunktsionaalse keskuse maastikuarhitektuur

2021
Tõrvandi multifunktsionaalse keskuse maastiku põhiprojekt

Tõrvandi multifunktsionaalse keskuse väliruumi lahendus on inspiratsiooni saanud looduslikest struktuuridest. Olulisteks märksõnadeks on rakulisus, põimumine ja kuhjumine. Need märksõnad tulenevad hoone arhitektuurist, kus erinevad ruudukujulise plaaniga hoone mahud teineteisega seotud on. Samuti iseloomutavad sarnased märksõnad hoone fassaadilahendust. Selgele ruudu geomeetriale tuuakse maastikus vastandina sisse pehmema üleminekuga vormikeel, mis seob uue keskuse ümbritsevaga sujuvalt kokku.

Uus haljastus töötab puhvrina ja suunajana. Väljakut ümbritseb rohevöönd ning juurdepääsuteed on ääristatud alleepuudega. Läbimõtestatud istutusaladel on oluline roll luua esinduslikkust ja samal ajal mängulisust. Rohealad toimivad vihmavee kogumise ja pinnasesse immutamise aladena. Uus lisatav taimmaterjal on õitsev, söödav, sügisvärviline ja dekoratiivne ka talvel.  Erilist tähelepanu pööratakse istutusaladele hoonete vahetus läheduses: niidukoosluste tekitamisele, meelteaia püsitaimede kombineerimisel ja märgalade taimestusele.

Maastik: Grete Veskiväli, Eve Komp, Liina-Liis Pihu, Merilin Jusilo
Hooned: Arhitekt Must
Renderpildid: Arhitekt Must