Tallinna Haigla maastikuarhitektuur

2021
Tallinna Haigla

Tallinna haigla maastikuarhitektuurne kontseptsioon on inspireeritud Arvo Pärdi klaveripalast "Variatsioonid Ariinuška tervekssaamise puhul". Teos koosneb kuuest lühikesest osast, millest esimesed kolm on minoorsed ja ülejäänud mažoorsed. Maastikuarhitektuuris avalduvad need variatsioonid kuues iseseisvas teemas, milles põimuvad vastav haljastus, katendid, värvid, vormid, lõhnad, väikevormid ja valgustus. Nii moodustub teemadest maatriks, mille alusel on lahendatud nii Tallinna Haiglaga külgnev park kui ka haigla hoonete vaheline ruum. Haiglakompleks on kui roheline linnak oma aedade, teeradade ja maastikuelementidega ning haiglat ümbritsev keskkond toimib kui “tervistav aed” patsientidele, lisades väärtust ka ümbritsevale Lasnamäe asumile.

Maastikuarhitektuur: Grete Veskiväli, Eve Komp, Liina-Liis Pihu
Kaasautorid: Jaan Tiidemann Arhitektibüroo (Ninja Stuudio), Innopolis Insenerid, Harris Kjisik Arhitektibüroo, Linnalahendused, Gortemaker Algra Feenstra