Valga Pipraoja ava(sta)mine

2024    
Valga Pipraoja avamise ideevõistlus
I koht

Autorid: Elina Mikker, Grete Veskiväli

Potamobios ehk jõe- ja ojaelustik üheskoos floora ja faunaga. Antud töö panebki, selle eriskummalise sõna tähendust lahti mõtestama laiemas mõistes. Vesi on meie kõigi eluks vajalik. Veel on suurepärane omadus pakkuda otsest kontakti loodusega. Ning vee mänguline element ja olemus, et ole läbi ajaloo kedagi külmaks jätnud. Maapõue peidetud ajaloolise Pipraoja avamine tugevdaks ning seoks olemassaoleva rohe-sinikoridori Valgas, väärindades linna elukeskkonda. Paralleelselt kujuneks linnale uus ruumiline identiteet ning tajutav olustik muutuks nähtavalt. Antud töö pakub välja Pipraoja avamise linnakeskuse eri tsoonides. Igal lõigul leiab avatav ojasäng uue võimaliku kasutusviisi. Meie visioon julgustab vee lähedale toomist pea igas punktis - olgu selleks sademeveeprobleemidest kurnatud platsid, kuhu vihmapeenardena uus haljastuslahendus rajada - võimalus kavandada Eesti esimene vihmapark - , väikevormide abil Pipraoja kaldad inimestele taas avada kohtumispaigana, või kohtades, kus oja avada ei ole tehniliselt lihtsalt võimalik, tähistada ajalooliste vooluveekogude tähtsust linnamaastikel markeeringuga. Oja aitab looduse meile kõigile lähemale tuua, hinnakem seda võimalust.